Leta i den här bloggen

fredag 18 januari 2013

Fredagglans - v 3

Kommer ni ihåg förra veckans "Fredagsglans"?
Uppmärksamheten kring fredagsglansevenemanget har redan andra veckan avtagit betydligt, men vissa håller fanan högt, som Mikael och Britta för att nämna några.
The people in the "municipalityhouse" (good translation if I may say so) don't talk about the event "Shiny friday" as much this week, but some are dressed up with a lot of great self confidence. As Mikael and Britta!
Eftersom jag körde med guld den första veckan kändes silver som ett givet val den andra veckan.
 I used gold last friday, so I had to use silver this week.
Johannes tycks ha ångrat den utlovade uppvisningen av sin garderob.  
Johannes seem to regret the promised performance of his wardrobe.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar